Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Dr. Ali Demirbağ - Başkan
Dr. Mahmut Doğramacı - Göz Hekimi (Başkan yardımcısı)
Dr. Esra Gümüş Bayazıt - Anestezi Doktoru
Dr. İsa Özburun - GP
Hatice Baklan - Mikrobiyolog (Sekreter)
Dr. Zeki Ateşli - Acil Doktoru
Pınar Demir - Psikoterapist
Dr. Ertan Erel - Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Elif Erbil - Radyolog
Dr. Erdinç Havutçu - GP

DENETLEME KURULU
Dr. Orhan Eskici - KKB
Dr. Ali Doğan - GP
Dr. Naim Kadoğlu - Genel Cerrah

DİSİPLİN KURULU:
Dr. Serap Akmal - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Reyhan Bozdağ - Nöro Bilimci
Şükran Sağlam - Hemşire

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>