Misyon Bildirisi

İNGİLTERE TÜRKİYE SAĞLIK ELEMANLARI BİRLİĞİ (İTSEB)
DERNEK TÜZÜĞÜ 27.03.2011

Kimliğimiz:
Derneğimiz kültürel, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bilimin ve tıbbın evrenselliğine inanarak faaliyet göstermeyi ilke edinmiş tamamen gönüllü üyelerden oluşan siyaset üstü bir kuruluştur.

İlkelerimiz:

  1. İngitere’de yaşayan ve Türkçe konuşan toplumun içinde bulundukları sağlık sistemini daha iyi tanıması ve etkin bir şekilde kullanması için varolan sivil toplum örgütleri ve NHS (Ulusal Sağlık Servisi) ile birlikte calışmalar yapar; kitapçık, broşür veya seminerler yoluyla sık rastlanan hastalıklar hakkında halkı bilinçlendirir ve karşılaştıkları sağlık sorunları ile ilgili rehberlik hizmetleri verir.
  2. İngiltere’de yaşayan Türkçe’yi ortak dil olarak kullanan sağlık calışanlarının bilgi alış verişinde bulunabileceği ve problemlerini paylaşabileceği taplantılar ve etkinlikler düzenler.
  3. Her meslek dalından tespit ettiği temsilci üyeleriyle diploma denkliği ve çalışma koşulları konusunda gönüllü rehberlik hizmetleri verir. Bu konuda İngiltere ve Türkiye sağlık bakanları ve eğitim kurumlarıyla köprü görevi yaparak sağlık calişanlarının adaptasyon sürecine katkıda bulunup yön verir.
  4. ITSEB ile ayni vizyonda olan ATSEF ve benzeri kurum, kuruluş ve/veya organizasyonlara bağlı secilecek olan heyete kendi temsilcilerini göndererek Türkiye Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile diplama denkliği konusunda görüşmelerde bulunup Avrupa Parlamentosu Komisyonu’nun diploma denkliği ile ilgili birimini bilgilendirerek Türkiye diplomalarının Avrupa ülkeleri bazında denkliği için başvuruda bulunur.
  5. İngiltere’de ve Türkiye’de “Exchange programları” yapacak kurumlara gönüllü danışmanlık yapar ya da ilgili kurumlarla iletişim sağlar.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>